• buli.jpg

Welcome to Barangay Buli Official Website!

 

VISION

Ang Barangay Buli ay isang Barangay na ang mga mamamayan ay nagkakaisa, nagtutulungan, at may buong pagkalinga at pangangalaga sa kalikasan, may mataas na kamalayan sa paggamit ng mga angkop na pamamaraan sa larangan ng pagsasaka, mapaunlad ang kakayanan ng mga kabataan sa larangan ng edukasyon upang maging produktibong barangay, ang Barangay Buli sa bayan ng Pinamalayan.

 

MISSION

Mapaunlad ang kakayahan ng mga kabataan sa larangan ng edukasyon, magkaroon ng pagkakaisa sa pangangalaga ng kalikasan, mapaunlad ang turismo sa barangay, maging water shed area ng bayan ng Pinamalayan at mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa barangay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login Form